1998. godina
Rekonstrukcija i dogrdanja stambene zgrade P+4+Pk, Novi Sad

1999. godina
Hram Uspenja Presvete Bogorodice, Bački Jarak
Agro trade, poslovno stambeni objekat, Bački Jarak

2000. godina
PTT, kompleks garaža, Novi Sad
Telekom, telefonska centrala mikro naselje, Kikinda
Agrokop, magacin, Bački Jarak

2001. godina
UNIMET, proizvodna hala, Kać
Majski, proizvodna hala, Novi Sad

2002. godina
Klass, proizvodna hala, Bački Jarak

2003. godina
Agrol, izrada hale magacina, Temerin

2004. godina
"Swiss agency for development and cooperation", objekti za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, Temerin

2005. godina
JP ZIG, ograda "mini Spens", Novi Sad
ALFA PLAST, regalno skladište, Temerin     

2006. godina
"NERA PROMET" DOO, Poslovni objekat-magacinska hala, Bački Jarak 
FŠ Jabuka, kompleks AD Јаbuka, Pančevo
OPŠTINA NOVA CRNJA, izgradnja kolovoza, Nova Crnja  

2007. godina     
ADRA Beograd, pet objekata geronto kuća iz projekta ESVIT, Temerin
"BEBA", rekonstrukcija i dogradnja poslovnog objekta, Temerin

2008. godina
DOO "GOGA" Novi Sad – Magacin za poljoprivredne mašine, Čenej
GENERAL GROUP- „GENERAL AUTO“ DOO, Servisni centar, Novi Sad
Elektrodistribucija Pančevo, ograda, magacin, vozni park, Pančevo                
АDRA Beograd, tipske štale, Babušnica
Adaptacija porodičnih stambenih kuća, Jarkovac i Neuzina
"KOMPAKO", Rekonstrukcija i dogradnja fabrike obuće i popločanje, Zrenjanin
OZZ SRBOBRAN, otvorena nadstrešnica za poljoprivrednu mehanizaciju, Srbobran

2009. godina
Stambeni objekat Pо+P, Temerin
"JAJE PRODUKT", Mini farma koka nosilja, Čenej
TS „MARBO“, trafostanica, Maglić
Rekonstrukcija stambenog objekta Pо+P+1, Sremska Kamenica
Vikendica P+1+Pk, Čerević
"DTD Ribarstvo" DOO, rekonstrukcija izlivnog mesta na ribnjaku, Srpski Miletić                        
"TIM-COP", farbara, Temerin
"TIM-COP", nadstrešnica za lešnike i orahe, Temerin

2010. godina
"BEBA", rekonstrukcija stambeno-poslovnog objekta "Beba kids" i popločanje, Temerin
Poljoprivredna proizvodnja konzumnih jaja Bjekić, Živinarska farma, Čenej
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, popravka i rekonstrukcija krovova na magacinima-limarski radovi, Novi Sad
"ALRPOM", skladišni objekat, Futog
"MULTIPARTNER", Izrada servisnog kanala i AB temeljnih stopa za potapajuće dizalice, Stara Pazova
AD Neoplanta, farma svinja, Čenej

2011. godina
"BEBA", dogradnja poslovnog prostora, Temerin
Nadstrešnica, ograda i popločanje, Sirig
Stambeni objekat P+Pk, Bački Jarak
Elektrodistribucija Ruma, sanacija trafostanica, Ruma
"TIM-COP", hala, Temerin
"МIL-МIR", adaptacija klanice, Novi Sad
Rekonstrukcija vinskog podrumа, Čerević
"JAJE PRODUKT", pomoćni objekat - sanitarni blok, Čenej
"Fakultet za poslovne i pravne studije", adaptacija i rekonstrukcija, Novi Sad
"NERA PROMET" DОО, rekonstrukcija i dogradnja, Bački Jarak
Elektrodistribucija Sremska Mitrovica, nadstrešnica, Sremska Mitrovica
"UNIVERZAL", hala, Novi Sad

2012. godina
Stambeni objekat P+1, Temerin
Elektrovojvodina Novi Sad, TS 35/20kV "ALIBUNAR MINI", trafostanica, Alibunar
Petefi doo, Perionica za poljoprivredne mašine, Temerin
Nadogradnja sprata stambenog objekta, Temerin
Nadogradnja i rekonstrukcija stambenog objekta, Bački Jarak
Uređenje igrališta i pristupnog puta, Temerin
Institut za ratarstvo i povrtarstvo, rekonstrukcija krovova na institutu, Novi Sad
"Mistral Komerc", farma za odgoj kokica, Temerin
Vikendica, Čortanovci
"JAJE PRODUKT", pomoćni objekat - svlačionice, Čenej

2013. godina
Petefi doo, Farma svinja, Temerin
Petefi doo, adaptacija i dogradnja kuhinjе, Temerin
Petefi doo, crpna stanica, portirnica, ograda, Temerin
Stambeni objekat Po+P+1, Kać
"BM", vagarska kuća, Kać
"FKL" AD, kanali, rashladni toranj i gasna stanica, Temerin
Stambeni objekat P+Pk, Тemerin
Vaming, Izrada temelja kranskih stazа, Beograd
"JAJE PRODUKT", temelji za silose i usipni koš, Čenej

2014. godina
"FKL" AD, adaptacija kancelarija, Temerin
Autoperionica "New-West", Temerin
Rekonstrukcija stana, Novi Sad
Jacol Beograd i TP Ibar Raška, poslovni objekat trgovinske delatnosti supermarket IDEA, Temerin
Osnovna škola "Petar Kočić", kotlarnica, Temerin
"JAJE PRODUKT", vagarska kuća, vaga, plato, Čenej
Petefi doo, sabirni bazen stajnjaka, separatorska kućica, Temerin
Rekonstrukcija krova i adaptacija stambenog objekta, Bački Jarak
Nadstrešnica vile, Novi Sad