U sklopu firme je projektantski biro koji se bavi izradom svih vrsta projekata u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji. Cilj izrade projekata je dobijanje građevinske i upotrebne dozvole, kroz izradu glavnog projekta ili projekta izvedenog objekta koji izrađujemo u postupcima legalizacije. Za potrebe investitora vršimo i izradu elaborata energetske efikasnosti objekta.

Pogledajte objekte koje smo projektovali