1998. година
Реконструкција и доградња стамбене зграде П+4+Пк, Нови Сад

1999. година
Храм Успења Пресвете Богородице, Бачки Јарак
Agro trade, пословно стамбени објекат, Бачки Јарак

2000. година
ПТТ, комплекс гаража, Нови Сад
Телеком, телефонска централа микро насеље, Кикинда
Агрокоп, магацин, Бачки Јарак

2001. година
УНИМЕТ, производна хала, Каћ
Мајски, производна хала, Нови Сад

2002. година
Klass, производна хала, Бачки Јарак

2003. година
Агрол, израда хaле магацина, Темерин

2004. година
"Swiss agency for development and cooperation", објекти за социјално становање у заштићеним условима, Темерин

2005. година
ЈП ЗИГ, ограда "мини Спенс", Нови Сад
АЛФА ПЛАСТ, регално складиште, Темерин    

2006. година
"НЕРА ПРОМЕТ" ДОО, Пословни објекат-магацинска хала, Бачки Јарак 
ФШ Јабука, комплекс АД Јабука, Панчево
ОПШТИНА НОВА ЦРЊА, изградња коловоза, Нова Црња 

2007. година     
АДРА Београд, пет објеката геронто кућа из пројекта ESVIT, Темерин
"БЕБА", реконструкција и доградња пословног објекта, Темерин

2008. година
ДОО "ГОГА" Нови Сад – Магацин за пољопривредне машине, Ченеј
GENERAL GROUP- „ГЕНЕРАЛ АУТО“ ДОО, Сервисни центар, Нови Сад
Електродистрибуција Панчево, ограда, магацин, возни парк, Панчево                
АДРА Београд, типске штале, Бабушница
Адаптација породичних стамбених кућа, Јарковац и Неузина
"КОМПАКО", Реконструкција и доградња фабрике обуће и поплочање, Зрењанин
ОЗЗ Србобран, отворена надстрешница за пољопривредну механизацију, Србобран

2009. година
Стамбени објекат По+П, Темерин
"ЈАЈЕ ПРОДУКТ", Мини фарма кока носиља, Ченеј
ТС „МАРБО“, трафостаница, Маглић
Реконструкција стамбеног објекта По+П+1, Сремска Каменица
Викендица П+1+Пк, Черевић
"ДТД Рибарство" ДОО, реконструкција изливног места на рибњаку, Српски Милетић
"TIM-COP", фарбара, Темерин
"TIM-COP", надстрешница за лешнике и орахе, Темерин

2010. година
"БЕБА", реконструкција пословног објекта "Beba kids" и поплочање, Темерин
Пољопривредна производња конзумних јаја Бјекић, Живинарска фарма, Ченеј
Институт за ратарство и повртарство, поправка и реконструкција кровова на магацинима-лимарски радови, Нови Сад
"АЛПРОМ", складишни објекат, Футог
"МУЛТИПАРТНЕР", Израда сервисног канала и АБ темељних стопа за потапајуће дизалице, Стара Пазова
АД Неопланта, фарма свиња, Ченеј

2011. година
"БЕБА", доградња пословног простора, Темерин
Надстрешница, ограда и поплочање, Сириг
Стамбени објекат П+Пк, Бачки Јарак
Електродистрибуција Рума, санација трафостаница, Рума
"TIM-COP", хала, Темерин
"МИЛ-МИР", адаптација кланице, Нови Сад
Реконструкција винског подрума, Черевић
"ЈАЈЕ ПРОДУКТ", помоћни објекат - санитарни блок, Ченеј
"Факултет за пословне и правне студије", адаптација и реконструкција, Нови Сад
"НЕРА ПРОМЕТ" ДОО, реконструкција и доградња, Бачки Јарак
Електродистрибуција Сремска Митровица, надстрешница, Сремска Митровица
"УНИВЕРЗАЛ", хала, Нови Сад

2012. година
Стамбени објекат П+1, Темерин
Електровојводина Нови Сад, TС 35/20kV "АЛИБУНАР МИНИ", трафостаница, Алибунар
Петефи доо, Перионица за пољопривредне машине, Темерин
Надоградња спрата стамбеног објекта, Темерин
Надоградња и реконструкција стамбеног објекта, Бачки Јарак
Уређење игралишта и приступног пута, Темерин
Институт за ратарство и повртарство, реконструкција кровова на институту, Нови Сад
"Мистрал комерц", фарма за одгој кокица, Темерин
Викендица, Чортановци
"ЈАЈЕ ПРОДУКТ", помоћни објекат - свлачионице, Ченеј

2013. година
Петефи доо, фарма свиња, Темерин
Петефи доо, адаптација и доградња кухиње, Темерин
Петефи доо, црпна станица, портирница, ограда, Темерин
Стамбени објекат Пo+П+1, Каћ
"БМ", вагарска кућа, Каћ
"ФКЛ" AД, канали, расхладни торањ и гасна станица, Темерин
Стамбени објекат П+Пк, Темерин
Ваминг, Израда темеља кранских стаза, Београд
"ЈАЈЕ ПРОДУКТ", темељи за силосе и усипни кош, Ченеј

2014. година
"ФКЛ" AД, адаптација канцеларија, Темерин
Аутоперионица "New-West", Tемерин
Реконструкција стана, Нови Сад
Јакол Београд и ТП Ибар Рашка, пословни објекат трговинске делатности супермаркет ИДЕА, Темерин
Основна школа "Петар Кочић", котларница, Темерин
"ЈАЈЕ ПРОДУКТ", вагарска кућа, вага, плато, Ченеј
Петефи доо, сабирни базен стајњака, сепараторска кућица, Темерин
Реконструкција крова и адаптација стамбеног објекта, Бачки Јарак
Надстрешница виле, Нови Сад