У склопу фирме је пројектантски биро који се бави израдом свих врста пројеката у складу са законом о планирању и изградњи. Циљ израде пројеката је добијање грађевинске и употребне дозволе, кроз израду главног пројекта или пројекта изведеног објекта који израђујемо у поступцима легализације. За потребе инвеститора вршимо и израду елабората енергетске ефикасности објекта.

Погледајте објекте које смо пројектовали